موسسه ائمه الهدی (ع)

موسسه ائمه الهدی (ع)

نمونه کار توضیحات

وب سایت مذکور برای اطلاع رسانی و معرفی خدمات موسسه نشر بین المللی ائمه الهدی (ع) ایجاد شده است. این سایت مجهز به سیستم فرم ساز پیشرفته و فروشگاه اینترنتی بوده و از قابلیت های متنوع گرافیکی بهره می برد.


نمونه کار اطلاعات

آقای مهندس هاشمی توانستند به خوبی تمامی مواردی که موسسه جهت تکمیل سایت لازم داشت را پیاده سازی کنند، شخصی سازی های زیادی در اکثر صفحات داشتیم که به خوبی انجام شد. و در کل ما راضی هستیم.

مهجور - مدیر اجرایی موسسه