تولید تیزر فارسی سایت اسلام پلاس

تولید تیزر فارسی سایت اسلام پلاس

نمونه کار توضیحات

تولید تیزر فارسی سایت اسلام پلاس یکی از تیزر های شاخص تولید شده در وب لاورز است. وب سایت اسلام پلاس از جمله سایت های مطرح در زمینه معارف قرآن و اهل بیت (ع) در حوزه بین الملل کاری از موسسه نش ربین المللی ائمه الهدی (ع) است. وب سایت مذکور بخش های متنوع با ساختار های متفاوت دارد، و با توجه به درخواست کارفرما باید کار طوری انجا می شد که در نسخه فارسی تیزر معرفی تمامی بخش ها به طور کامل تشریح شود. لذا در هربخش از قلب بندی های متفاوت استفاده شده و در عین حال یکپارچگی کار حفظ شده است، که این کار در نوع خود منحصر به فرد است.

نمونه کار اطلاعات


نمونه کار Gallery