تیزر سایت مدیریت اطلاعات علوم اسلامی

تیزر سایت مدیریت اطلاعات علوم اسلامی

نمونه کار توضیحات

تیزر سایت مدیریت اطلاعات علوم اسلامی برای نمایش ویژگی های پایگاه طراحی شده در مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی تهیه شده است. این نوع تیزر به دلیل لایه های کمتر در اجرا هزینه پیاده سازی کمتری دارد.

نمونه کار اطلاعات


نمونه کار Gallery