تیزر انگلیسی سایت اسلام پلاس

تیزر انگلیسی سایت اسلام پلاس

نمونه کار توضیحات

وب سایت اسلام پلاس به عنوان یک سایت برتر در حوزه بین الملل فعالیت دارد. از این رو باید تیزر تولیدی هم بر این اساس و مطابق با استاندارد های بین المللی آماده شود که این کار سختی کار را دو چندان می کند، چه در بخش صوت و چه تصویر لذا کار با حساسیت بالا دنبال شد.

نریتور این تیزر آقای محمد رضا بی ریا کارشناس ارشد زبان انگلیسی هستند، تیزر طوری نریت شده است که مناسب با جامعه هدف آمریکایی یا انگلیسی زبانان باشد. همچنین زمان بندی این تیزر طوری تنظیم شده است که جامعه هدف خود در شبکه های اجتماعی را آزار ندهد.

نمونه کار اطلاعات


نمونه کار Gallery