درباره ما

ضمانت اجرای موفق کار شما وابسته به تلاشدقتتجربهمهارتسرعت ماست.


پروسه اجرای پروژه

بررسی و تحویل

رفع ایرادات نسخه اولیه و تکمیل نسخه نهایی تا تحویل به مشتری و پشتیبانی مراحل پایانی اجرای پروژه است.

طراحی و پیاده سازی

این مرحله با توجه به درخواست کاربر و متدهای درخواستی او با دقت و سرعت پیگیری می شود تا نمونه اولیه سریعا آماده گردد

طرح ریزی و برنامه

پس از دریافت دیتای کاربر و قبل از شروع کار باید طرح به صورتجامع و استاندارد مهندسی شود تا پروژه با مشکل مواجه نشود.

0
+
پروژه موفق
0
سال سابقه
0
وب اپلیکیشن
0
سایت طراحی شده

تیم ما

وب لاورز گروهی از جوانان با استعداد و متعهد هست، افراد باید مراحل مخطلفی را جهت ورود به گروه بگذرانند، در این مراحل شخص به لحاظ کیفیت تولید، میزان تجربه و تعهد کاری مورد سنجش قرار می گیرد. هدف اصلی در مجموعه وب لاورز ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و بهبود فضای کسب و کار با توسعه شبکه ای خدمات دیجیتال بین جوانان متعهد است، تا هم برای جوانان فضای امن شغلی ایجاد گردد و هم برای مشتریان هزینه ها کاهش و سرعت افزایش یابد.

HTML/CSS
100%
Design
85%
Wordpress
75%
Photoshop
85%