Tag - سرور

ویدئو – تایم لپس مونتاژ دیتاسنتر

در این ویدئو نحوه مونتاژ دیتاسنتر و نصب تجهیزات یک دیتاسنتر تا مرحله نصب سرور ها را مشاهده می نمایید. با رسانه اینترنتی وبلاورز همراه باشید. - وب لاورز ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و راه اندازی سایت