Tag - بهبود سئو

چطور به گوگل بگوییم محتوای ما بروز شده است

محتوایی را از قبل موجود داشته ایم، حالا آپدیت شده است ، چطور به گوگل بگوییم محتوای ما بروز شده است؟ یا اگر بخواهیم سوال را به نحوه دیگر بیان کنیم باید بگوییم که "آیا قاعده ای وجود دارد که چه نسبتی از محتوا را برای گوگل باید بروزرسانی کرد تا متوجه شود که بروزرسانی شده است؟" به خودی خود هیچ قاعده ای در مورد میزان نیاز به روزرسانی مطالب وجود ندارد، اما می توانید از عقل سلیم خود استفاده کنیم.اگر [...]